Veel gestelde vragen

Deze pagina is bedoeld ter ondersteuning van alle werkgroepen. Aangezien er veel gebruik wordt gemaakt van de contactpagina en er veel vragen gesteld worden leek het ons een goed initiatief deze direct te delen met alle werkgroepen.

 

Wij willen graag wat promotie maken voor ons evenement, hier hebben we het logo en beeldmerk van Boekel700 voor nodig. Waar kan ik dit vinden?
Het logo en beeldmerk kan worden gedownload op deze website, klik hier om naar het deze pagina te gaan.

 

Wat kunnen wij verwachten van de PR commissie als het gaat om promotie van ons evenement?
De PR commissie is vooral aan het werk met de promotie van Boekel700 in de breedte. Om voor ieder evenement afzonderlijk de promotie te gaan organiseren ligt niet binnen de mogelijkheden. Dit betekent niet dat de PR niets doet voor de evenementen. Promotiemiddelen die iedere werkgroep kan gebruiken en kan krijgen bij de maandelijkse plenaire vergaderingen zijn:

- Algemene posters op A3 en A2 formaat, hierbij is in het midden ruimte vrij gelaten om zelf op A4 en A3 formaat de promotie te plaatsen. Deze posters liggen vanaf vandaag bij het gemeentehuis, deze kunnen door leden van de werkgroepen worden op afspraak worden afgehaald. (vraag naar Hanneke Dam).

- Iedere werkgroep heeft per evenement een pagina tot haar beschikking op de website, deze pagina kan worden voorzien met teksten en plaatjes.

- Er wordt een Special ontwikkeld. Dit is een ‘boekwerk’ waarin de bewoners van Boekel en Venhorst alle informatie over de verschillende evenementen kunnen lezen. De planning voor deze special is dat deze wordt verspreid in juni.

- Voor redactionele vermeldingen in o.a. het Brabants Dagblad of Boekels weekblad kunt u contact opnemen met Henny Bos, of een aanvraag indienen bij de PR commissie middels deze website.

 

Wij vinden de promotiemiddelen die door de PR commissie worden voorzien niet voldoende, wij zouden graag zelf meer promotiemateriaal willen maken, mag dat?
Dit kan, iedere werkgroep mag op eigen initiatief promotiemateriaal ontwikkelen. Wel zullen deze kosten van het gestelde budget worden gehaald van de werkgroep. Daarnaast is het van belang dat alle uitingen zo goed mogelijk in lijn dienen te liggen met de uitstraling van Boekel700. Dit versterkt de saamhorigheid van de verschillende evenementen. Gebruik hiervoor dan ook altijd het logo en embleem dat op deze website wordt aangeboden. Indien het gaat om drukwerk, werkt Boekel700 samen met Bouke reclame en presentatie. Hier kunt u direct contact mee opnemen als u vragen heeft m.b.t. eventueel drukwerk.

Facturen
Facturen en declaraties kunnen gestuurd worden naar:
Toon van Hoof, Voorstveld 2, 5427 JG Boekel
Vermeld daarbij duidelijk je naam en adres. Telefoonnummer en naam van de werkgroep.

Zorg er voor dat de tenaamstelling op de factuur gericht is aan de gemeente:
Gemeente Boekel
Inz. Boekel 700
Postbus 99
5427 ZH  Boekel

Webformulieren
Het is niet mogelijk om webformulieren per evenement te laten ontwikkelen. Wel is er een mogelijkheid om jouw evenement via Facebook te promoten. Dit kun je doorgeven middels info@boekel700.nl

Wij willen onze buurt graag versieren: is hier iets voor.
Er zijn gele en blauwe vlaggetjes ( ca 10 meter per kleur) waarmee je de straat kleurrijk kunt versieren. Deze vlaggetjes zijn te koop a € 1,50 per vlaggenlijn. Je kunt deze vlaggetjes bestellen tot 15 augustus 2013 via sponsoring@boekel700.nl

Wat zijn de kosten van de verschillende merchandise artikelen m.b.t. Boekel700?
De prijzen zijn:
Paraplu: € 12,50
Sticker: € 1,00
Handdoek: € 8,00